Üretim Faktörleri

Üretim Faktörleri
Bu yazıyı oyla!

İşletmeler ürün elde edebilmek için bazı girdilere ihtiyaç duyarlar. Bunlar genel olarak Tabiat (Doğa), Emek (İşgücü), Sermaye ve Girişimci (Müteşebbis) dir.

Tabiat (Doğa)

Genel tanım olarak üretim amacıyla kullanılan arazi, hava, su kaynakları, güneş gibi doğal kaynakları kapsar. Üretimin ilk ve en önemli adımıdır. Tabiatın geri dönüşümü yanı kazancı ranttır.

Emek (İşgücü)

Ürün elde etmek için kullanılan insan gücüdür. Tabiatın işlenmesi aşamasında ortaya çıkar. Emeğin geri dönüşümü yanı kazancı ücrettir.

Sermaye

Üretim aşamasında ihtiyaç duyulan her türlü ekipmanın, arazinin, işgücünün sağlanabilmesi için gerekli olan kaynağın sağlandığı yer sermayedir. Sermayenin geri dönüşümü yanı kazancı faizdir.

Girişimci (Müteşebbis)

Üretim faktörlerini bir araya getirme işini yüklenen taraftır. Üretimin tüm riskini yüklenir. Girişimcinin geri dönüşümü yanı kazancı kardır.

Paylaş :