Borçların Sona Ermesi

Borçların Sona Ermesi
Bu yazıyı oyla!

Borçlar çeşitli şekillerde sona erebilir. Bunun için öncelikle borcu ortaya çıkaran hukuki ilişinin sonlanması yani borcun ödenmesi gereklidir. Borcu sona erdiren durumlar ise şunlardır;

  • İfa
  • İbra
  • Tecdit (Yenileme)
  • Takas
  • Kusursuz İmkansızlık
  • Zaman Aşımı

İfa

Vadesi gelen borcun oluşması İfa olarak adlandırılır. Borç bir edim de olabilir

İbra

Bu türlü sona ermelerde alacaklının gönüllü olarak alacağından vazgeçmesi söz konusudur.  Yazılı bir şekilde borçlu taraftan herhangi bir alacağın olmadığı beyan edilir.

Tecdit (Yenileme)

Eski borcun yeni bir şekle geçirilmesidir. Bu durumda eski borç ortadan kalkmış olur.

Takas

İki borcun karşılıklı şekilde sona ermesidir. Bu işlem genellikle vadesi gelen borçlar için uygulanır.

Kusursuz İmkansızlık

Borçlunun herhangi bir kusuru olmaksızın borcunu yerine getiremeyecek duruma geçmesiyle borç sona erer.

Zaman Aşımı

Vadesi gelen bir alacağın takibinin yapılmamasıyla oluşan durumdur.

Paylaş :