Muhasebe

Tüketici Kredisi Nedir?

Tüketici kredisi, bireylerin ticari işleri dışında kalan, satın aldıkları mal ve hizmetlerin maddi karşılığını verebilmek için bankalardan temin ettikleri, başlangıçta belirlenmiş faiz oranlarına [...]

Mevduat Nedir?

Belirli bir süreye bağlı kalarak ya da kalmadan, karşılıklı veya karşılıksız olarak banka hesabında saklanan paralara, kıymetli madenlere (altın hesabı vb.) veya dövizlere [...]

58 Geçmiş Yıl Zararları

İşletmelerin gerçekleştirdikleri faaliyetlerden kaynaklanan geçmiş dönem zararlarının izlendiği gruptur. Geçmiş Yıl Zararları grubundaki hesaplarda bir artma söz konusu olduğu zaman bu hesabın alacak [...]

57 Geçmiş Yıl Karları

İşletmenin faaliyetleri sonucu elde etmiş oldukları karlardan geçmiş yıllardan toplanarak gelen kısmının izlendiği gruptur. Geçmiş Yıl Karları grubundaki hesaplarda bir artma söz konusu [...]

54 Kar Yedekleri

İşletmeler faaliyetlerinden dolayı belli miktarda kar ederler. Ancak bu karları her zaman dağıtmazlar. Çünkü işletmenin bu tutarlara her an ihtiyaçları olabilir. Bu karların [...]