Amortisman Oranları

Tüm mallara ilişkin 2020 yılı amortisman oranları aşağıdaki tabloda verilmiş olup 2020 yılına ait amortisman ayırma sınırı 1400 TL olarak belirlenmiştir. Tabloda arama yapmak için Ctrl+F tuş kombinasyonunu kullanabilirsiniz.

2024 yılı amortisman oranlarını bu sayfadan ulaşabilirsiniz.

Amortismana Tabi İktisadi Kıymetler

Faydalı Ömür (Yıl) Normal Amortisman Oranı
Binalar
Ticari, sınai, zirai ve mesleki işletmelerin idare binaları ile bunların sağlık ve sosyal hizmetlerinde kullandıkları binalar, ticarethane, muayenehane, yazıhane, banka, sigorta, pansiyon, otel, okul, hamam, banyo binaları, tiyatro ve benzeri eğlence yerleri, depo, ardiye, kapalı spor sahaları binaları, spor sahalarındaki tribünler ve benzeri hizmetlere tahsis olunan sair binalar, ikamete mahsus ev, apartman ve emsali binalar
Beton, kargir, demir, çelik 50 0,02
Yarı kargir, yarı ahşap (Ahşap yapılar üzerine beton ve emsali püskürtmek suretiyle yapılmış binalar dahil) 33 0,0303
Ahşap, kerpiç 20 0,05
Galip malzemesi saç, çinko, teneke olan mevsimlik faaliyette bulunan sinema, gazino ve emsali yerlerdeki cam veya ahşap tesisler ile benzeri binalar 15 0,0666
Galip malzemesi teneke muvakkat barakalar, inşaat şantiye binaları ve prefabrik yapılar 10 0,1
Galip malzemesi cam olan binalar (depo ve tesisler) ve benzerleri 15 0,0666
Sarnıç ve benzerleri 50 0,02
Tanklar
İspirto ve benzeri tanklar 15 0,0666
Asit tankları, yakıt depolama tankları, reçine tankları 10 0,1
Diğer tanklar 15 0,0666
Fabrika, atölye, istasyon, terminal, garaj, hangar, kantar dairesi, kazan dairesi, pompa dairesi, elektrik santral binaları ile emsali hizmetlere mahsus binalar
Beton, kargir, demir, çelik 40 0,025
Yarı kargir 25 0,04
Ahşap 15 0,0666
Kerpiç 10 0,1
Galip malzemesi saç, çinko, teneke 10 0,1
Polyester izolasyonlu çadırlar (Taşıyıcı iskeleti ağırlıklı olarak çelik civatalar ile monte edilmiş çelik konstrüksiyondan veya elektro galvanizle kaplanmış demir konstrüksiyondan oluşan çadır niteliğinde inşa edilmiş yapılar 4 0,25
Belirli bir kısmı işyeri olarak kullanılan meskenler 50 0,02
İkamet olarak kullanımdan kiralık hale getirilen evler 50 0,02
Gergili membran sistemleri 6 0,1666
Tesis ve Arazi Düzenlemeleri: Yaya kaldırımları, otoparklar, kanallar, su yolları, arklar, setler, boşaltma sistemleri, lağımlar (Belediyelere ait lağımlar hariç), rıhtım ve doklar, mendirek ve dalga kıranlar, havuzlar (Sabit ve yüzer), kuyular, regülatörler, bentler, ihata duvarları, havai hatları ve direkleri, hudut ihata direkleri ve telleri, soğuk hava tesisleri, bahçe ve parklar, spor sahaları (Tribünler hariç), köprüler, çitler, araziye yerleştirilen vericiler ve bunlara benzer olanlar 15 0,0666
Yollar (Beton ve asfalt yol, parke yol, adi şose ve adi kaldırım ve bunlara benzeyen yollar) 8 0,125
Demirbaşlar
İşyerinde Kullanılan Mobilyalar, Ekipmanlar ve Diğer Demirbaşlar: Bu sınıf, masa, mobilya, sandalye, banko, kontuar, dolap ve ofiste kullanılan iletişim araçları gibi kıymetler ile işletmelerde müşteriler için tahsis edilen oturma gruplarını içerir. (Başka bir sınıflamada yer alan iletişim araçları hariç) 5 0,2
Televizyonlar 5 0,2
Cep telefonu ve cep telefonu araç kiti 3 0,3333
Branda bezi, çuval, kanaviçe, bez torba, naylon torba, küfe, su hortumu 2 0,5
Kasalar
Plastik kasalar 5 0,2
Tahta kasalar 2 0,5
Demir, çelik vb. materyallerden mamul para veya değerli eşya saklamaya yarayan kasalar 50 0,02
Paletler
Tahta palet 2 0,5
Plastik palet 5 0,2
Liman stoklama ve yükletme tesislerinin inşaatında kullanılan kazık temeller (Palplanşlar) 3 0,3333
Isıtma malzemeleri
Kazanlar (Sıcak su, kızgın su, buhar kazanları) 15 0,0666
Isıtma boruları 15 0,0666
Pompalar 15 0,0666
Vanalar, pislik tutucular, çek valflar 20 0,05
Sıcak hava apareyleri 20 0,05
Isıtıcılar (Radyatör, konvektör v.b.) 25 0,04
Sıcak su üreteçleri (Boyler, eşanjör v.b.) 15 0,0666
Şofbenler ve kombiler 10 0,1
Hidroforlar 10 0,1
Su yumuşatma cihazları 10 0,1
Genleşme depoları 10 0,1
Brülörler 15 0,0666
İçten yanmalı motorlar 10 0,1
Soba 5 0,2
Konfor ve klima tesisat malzemeleri
Klima santralleri (Vantilatör, aspiratör, ısıtıcı-soğutucu) 15 0,0666
Fan-coil cihazları 15 0,0666
Komple borulu ve kapalı tip soğutma ve ısıtma malzemeleri (VRF sistemleri) 10 0,1
Su soğutma grupları 15 0,0666
Pencere, duvar ve salon tipi klima cihazları 15 0,0666
Hava perdeleri 10 0,1
Havalandırma sistemleri 10 0,1
Merkezi mutfak cihazları (Yiyecek ve içecek sektöründe teşhir amacıyla kullanılanlar dahil)
Sebze soyma ve doğrama makineleri 10 0,1
Et kıyma makineleri 10 0,1
Mikserler 10 0,1
Buzdolabı, derin dondurucu ve bunlara benzer soğutma dolapları 10 0,1
Ürünlerin teşhir ve muhafazası amacıyla kullanılanlar 5 0,2
Yemek pişirme tencereleri 10 0,1
Fırınlar 10 0,1
Kuzine ve yer ocakları 15 0,0666
Bulaşık yıkama makineleri 10 0,1
Komple soğuk odalar 10 0,1
Yemek asansörleri (Monşarjlar) 15 0,0666
Elektrik ısıtıcılı yemek dağıtım tezgahı 10 0,1
Merkezi çamaşırhane cihazları
Çamaşır yıkama ve sıkma makineleri 10 0,1
Ütü makineleri(Kolalama makineleri dahil) 15 0,0666
Çamaşır kaynatma ve kurutma makineleri 10 0,1
Asansörler (Yük, insan vb.) 10 0,1
Medikal malzemeler
Otoklav cihazları 10 0,1
Buhar Jeneratörleri 10 0,1
Sterilizatörler 10 0,1
Oksijen ve azot tüpleri 20 0,05
Basınç düşürücüler (Oksijen, azot vb.) 10 0,1
Basınçlı hava kompresörleri 15 0,0666
Oksijen, vakum, azot, basınçlı hava priz ve abone fişleri 10 0,1
Laboratuvar cihazları
Analizorlar (Biyokimya, hormon, idrar v.b.) 5 0,2
Etüv, su banyosu, ısıtıcı sistemler 5 0,2
Karıştırıcı ve çalkalayıcılar 6 0,1666
Mikroskoplar 6 0,1666
Analitik cihazlar 5 0,2
Teşhis ve tedavi cihazları (EKG, EMG, MRI, CT, Endoskopi cihazı, Endoskopik ameliyat robotu v.b.) 5 0,2
Diyaliz makinesi ve diyaliz su sistemleri 6 0,1666
Medikal mobilya (Hasta yatağı ve taşıma arabası v.b.) 10 0,1
Portatif Sedye 5 0,2
Ameliyathane ve sterilizasyon
Sterilizatörler 8 0,125
Cerrahi termal yıkayıcı 8 0,125
Ameliyat masası 8 0,125
Ameliyat lambası 8 0,125
Anastezi cihazı 6 0,1666
Elektro koter 6 0,1666
Video endoskopi ve görüntüleme ekipmanları 6 0,1666
Cerrahi el aletleri 7 0,1428
Radyo terapi cihazı (Linac) 8 0,125
Pet (Pozitron emisyon tomogrofi cihazı) 6 0,1666
Kan şekeri ölçüm cihazları 10 0,1
Medikal enstrümasyon setleri (Dişçilikte, omurga ve ortopedi cerrahisinde ve benzeri tıbbi alanlarda kullanılan koltuk,set ve benzeri iktisadi kıymetler) 10 0,1
Hasta simülasyon cihazı 5 0,2
Elektrik Malzemeleri
Jeneratörler 10 0,1
Kesintisiz güç kaynakları (Statik ve dinamik UPS) 10 0,1
Paratonerler 10 0,1
Elektrojen grupları, rotatif elektrik konvektörleri v.b 10 0,1
Transformatörler 10 0,1
Redröserler 10 0,1
Akümülatörler 5 0,2
Akü şarj redresörü 5 0,2
Şalt cihazları, kontaktörler 3 0,3333
Elektrik panoları, benzeri anahtarlama ve kontrol üniteleri 10 0,1
Elektrik motorları, elektrik trafoları 10 0,1
Orta gerilim yedek güç üretim sistemi, enerji otomasyon sistemi, yedek güç sistemi için enerji senkronizasyon ve yük dağılım üniteleri 10 0,1
Ticari amaç dışında elektrik ve ısı formları üretimi için kullanılan kojenerasyon sistemleri (Ticari amaçla kullanılan sistemler, sistem bünyesindeki iktisadi kıymetler bazında ayrı ayrı itfa edilecektir.) 10 0,1
Jeton, madeni para ve özel kart gibi sistemlerle çalışan, cep telefonu ve kamera gibi pilli cihazları şarj etmek için kullanılan makineler 3 0,3333
Perde, güneşlik, store ve teferruatı ve benzerleri ile yatakhane ve yemekhane eşyası 5 0,2
Silolar (Kömür, kum, tahıl v.b.) 15 0,0666
Kaynak makinesi 5 0,2
Zincir, halat 3 0,3333
Ponton 5 0,2
Kondansatör 5 0,2
Oksijen takımı, oksijen saati 6 0,1666
Güneş kollektörü 6 0,1666
Depolama raf sistemleri 10 0,1
Çim biçme makinesi 4 0,25
Çöp konteynerleri 4 0,25
Elektronik güvenlik sistemleri 5 0,2
POS cihazları 5 0,2
Yangın söndürme cihazları 5 0,2
Radyasyon aleti 5 0,2
Nem alma cihazları 5 0,2
Kart basma makinesi 10 0,1
Kart kesme makinesi 10 0,1
Zarflama makinesi 10 0,1
Projeksiyon cihazı 5 0,2
Fotoğraf makineleri ve kamera 5 0,2
Ölçüm cihazları 5 0,2
Elektronik test cihazları 5 0,2
Mekanik test cihazları 7 0,1428
El ölçü aletleri 4 0,25
Hızlı protip makineleri 5 0,2
Kompresörler (3.13.6. sınıfında sayılanlar hariç) ve pnömatik makineler 6 0,1666
Takım tezgahları, talaşlı ve talaşsız kesme makineleri 6 0,1666
Redüktörler 10 0,1
Metal işlemeye mahsus araç gereçler (Torna tezgahları, frezeler, bileme aparatları, taşlama makineleri ve bunların benzerleri) 10 0,1
Delme, kesme,zımparalama, planyalama, ısıtarak yapıştırma, lehimleme ve bunlara benzer işlemlerde kullanılan taşınabilen elektrikli makine ve el aletleri 10 0,1
Asfalt-beton kesme makineleri, çatlak derz genişletme makineleri, perdah makineleri, asfalt makinesi, vibrasyonlu satıh mastarı, kompaktörler, vibrasyonlu tokmak, vibrasyonlu silindir, beton vibratörü, betonyerler, beton test çekici ve benzerleri 10 0,1
Hidrolik kırıcı ve deliciler ile bunlara ait ataşmanlar 10 0,1
Elektrik süpürgeleri ve temizlik makineleri (Her türlü zeminin ıslak ya da kuru olarak temizlenmesi veya vakumlanması işlevlerini yerine getiren makineler) 8 0,125
Elektronik telekomünikasyon alet ve cihazları
Teleks ve data modem cihazları, data terminal ara birim cihazları, interaktif telekontrol sistemleri, network yan bileşenleri, veri iletişim sistemleri v.b. 5 0,2
Telefon santralleri ve dahili ve harici muharebe telsiz baz istasyonları 10 0,1
Araç içi konuşma kitleri, setleri ve benzerleri 5 0,2
Telsiz telefon, telsiz telgraf veya radyo yayını alıcı cihazlar ve bunlara ait sistemler 10 0,1
Video kayıt ve gösterme cihazları, müzik seti, dijital ve diğer ses kaydediciler, amplifikatör, ekolayzır, ses mikser cihazları, uydu antenleri ve uydu alıcı cihazları, uzaktan kumanda cihazlar vb. 5 0,2
Projeksiyon cihazları, slayt makinesi, tepegöz, sinema film makinesi, video konferans cihazı, stüdyo tipi veya mobil olarak kullanılan alıcı cihazları v.b. 5 0,2
Bilgi işlem makinelerinde kullanılan ses, TV, radyo ve görüntü faks modemleri 5 0,2
GPRS ve benzeri uydular yardımı ile konum belirleme cihazları 5 0,2
Elektronik optik alet ve cihazlar 6 0,1666
Kapalı devre TV Sistemi (CCTV) 10 0,1
LPG, doğalgaz ve benzeri yakıtlara yönelik araç dönüşüm kitleri v.b. 10 0,1
Yanma tadilat sistemleri ve benzeri yakıt tasarruf sistemleri ve ekipmanları 10 0,1
Yürüyen merdivenler, platformlar, bariyerler ve bunların benzerleri 10 0,1
Ambalajlama, etiketleme, basım, markalama, kodlama, işaretleme, daldırma, damgalama ve benzeri işlemlerde kullanılan makine ve düzenekler ile banknot bantlama makinası 10 0,1
Gaz, yangın, güvenlik ve benzeri amaçlarla kullanılan alarm cihazları 8 0,125
Elektrik süpürgeleri, halı yıkama makineleri, yer yıkama ve temizleme makineleri 7 0,1428
Çöp öğütücüler 10 0,1
İlaçlama makineleri 8 0,125
El kurutma makineleri 5 0,2
Elektronik kantar 5 0,2
Baskül 6 0,1666
Hidrolik araç kantarları 15 0,0666
Her türlü standlar (Teşhir ve diğer amaçlarla kullanılanlar) 6 0,1666
Sabit konteynerler (Bekçi kulübesi ve bunun gibi sabit bir yerde yerleşik bulunan konteynerler) 15 0,0666
Mağaza (showroom), istasyon, süpermarket ve benzeri yerlerde dış mekanlara belirli bir marka veya bir işletmeyi tanıtmak için konulan tabela, pano, totem ve bilboardlar ve bunların benzerleri (58.1. ve diğer sınıflamalarda yer alanlar hariç) 7 0,1428
Madenden, camdan, tahtadan, nebati, kimyevi ve sair maddelerden mamul teneke, varil, bidon, kutu, sandık, fıçı, damacana, termosifon ve benzeri saklama kapları 5 0,2
Mağaza içi yerleşimde ve teşhir amaçlı yerlerde kullanılan araç gereçler (Panolar, metal ayaklar, raf düzenleri ve bunların benzerleri) 6 0,1666
Her türlü helezon taşıyıcılar (Taş, çakıl, maden, hububat ve benzerlerinin bir yerden bir yere naklinde kullanılanlar) 15 0,0666
Vidalama makineleri 10 0,1
Kalıplar (Diğer sınıflarda sayılanlar hariç) 10 0,1
Elektronik kapı dedektörü, el dedektörü, telsiz, bekçi kulübesi, x-ray cihazı v.b. 10 0,1
Bayrak, flama, aydınlatma direkleri 15 0,0666
Otomobil, kamyon, minibüs, midibüs, yük arabaları, özel amaçlı olarak kullanılan araçlar ve benzeri araçlara ait lastikler (Yeni satın alınan araçlarda hazır olanlar hariç) 2 0,5
Yangın tesisi (Hidrofor, hidrantlar, borular, vanalar, kontrol paneli vb. ekipmanlardan oluşan komple yangın söndürme tesisatı) 15 0,0666
Su Tesisi (Su depolama ve dağıtımına ilişkin komple tesisat 15 0,0666
Atık su arıtma tesisi (Her türlü işletmede atık suların arıtılmasında kullanılan tesisler) 24 0,0416
Duvar saati 5 0,2
Matkaplar (Diğer sınıflarda sayılanlar hariç) 5 0,2
Otopark sistemleri
Otopark ücretlendirme sistemi 15 0,0666
Otopark yönlendirme sistemi 10 0,1
Fotoselli kayar kapılar 10 0,1
LPG ve Doğalgaz tesisatı (Diğer sınıflarda sayılanlar hariç) 15 0,0666
Kartlı geçiş sistemleri 10 0,1
Yanmaz elbise 5 0,2
Ticari amaçlı kiralanan iş elbiseleri (işçi önlüğü, işçi tulumu, işçi pantolonu ve benzeri) 3 0,3333
Muhtelif parçalardan oluşan, parçaları birbirinden ayrı olarak muhafaza edilen ve değişik yerlere kurulması mümkün olan reklam, tanıtım veya benzeri amaçlarla kullanılabilen, üzerinde ses sistemleri veya değişik elektronik sistemler de barındırabilen kule ve benzeri yapılar ile pilon (hava kapısı) olarak kullanılan plastik maddeden yapılmış şamandıralar 7 0,1428
Çit kovalı temizlik arabaları (ıslak paspaslamada kullanılan, pres ile sıkma özelliğine sahip metal-plastik materyallerden mamul tekerlekli temizlik araçları), temizlik malzemelerinin düzenli bir şekilde bulundurulmasında ve taşınmasında kullanılan metal iskeletli tekerlekli arabalar ve bunların benzerleri 3 0,3333
Otomatik para çekme makineleri (ATM) 10 0,1
Optik çerçeve ve camlardan deneme numunesi gözlükler 3 0,3333
Diğer sınıflarda sayılmayan demirbaşlar 5 0,2
Bilgi sistemleri
Kişisel bilgisayarlar, el bilgisayarları (PDA), sunucu bilgisayarlar (Server) 4 0,25
Bilgisayar Donanımları: Kart okuyucular, kart deliciler, kart seçiciler, manyetik teyp üniteleri, yüksek hızlı yazıcılar, optik karakter okuyucular, yüksek saklama kapasitesine sahip üniteler, kağıt bant donanımı, kağıt ve bantlara bilgi kaydeden klavyeli makineler, yazıcılar, terminaller, teyp sürücüleri, disk sürücüleri, görsel imaj koruyucu tüpleri ve benzeri araçlar (Eğlence amaçlı kullanılan ekipmanlar bu sınıfa girmez) 4 0,25
Bilgisayar yazılımları 3 0,3333
Router (yönlendirici), swicth (anahtarlama birimi), data kablolaması ve bağlantı elemanları, UPS kablolama ve bağlantı elemanları 5 0,2
Data koruma kasası 12 0,0833
Elle Veri İşlenen Araçlar: Daktilo, hesap makinesi, para sayma makineleri, fotokopi makineleri, faks cihazları, kopyalayıcı ekipmanlar ve benzerleri 5 0,2
Ödeme kaydedici cihazlar 5 0,2
Taşıma araçları
Otomobiller ve taksiler (Jipler ve arazi taşıtları dahil) 5 0,2
Otobüs, Minibüs, Midibüsler 5 0,2
Hafif kamyonlar (Yüksüz ağırlığı 6 tona kadar olanlar) ve kamyonetler 4 0,25
Ağır yük kamyonları (Yüksüz ağırlığı 6 ton ve üzeri olanlar) 5 0,2
Motosikletler (Mopedler ve Triportörler dahil) 4 0,25
Bisikletler ve at arabaları 4 0,25
Kendinden hareketli yük arabaları (Kaldırma tertibatı ile donatılmış olanlar ve forkliftler, krikolar v.b. dahil) 4 0,25
Çekiciler (Transpaletler dahil) 5 0,2
Demiryolları araçları ve lokomotifler 15 0,0666
Deniz araçları
Yük ve yolcu gemileri 18 0,0555
Tankerler ve frigorifik gemiler 8 0,125
Kayık ve mavnalar 5 0,2
Ağaç tekne 8 0,125
Deniz motorları 8 0,125
Şişme bot 5 0,2
Kurtarma Gemileri 20 0,05
Römorkör 14 0,0714
Acenta botları (pilot botlar) 12 0,0833
Enerji üretim/çevrim gemileri, Enerji üretim/çevrim deniz aracı 15 0,0666
Balık Nakliye Gemisi 10 0,1
Ray ve tel üzerinde çalışan makineli ve makinesiz araçlar 15 0,0666
Uçak ve helikopterler 10 0,1
Uçak simülatörleri 10 0,1
Treyler ve treylere bağlı konteynerler 6 0,1666
Sabit ve gezer vinçler, tavan vinçleri 10 0,1
Limanlarda kullanılan mobil vinçlerin otomatik konteyner kaldırma ataçmanı 15 0,0666
Ambulans (İç tertibat ve teçhizatları hariç) ve itfaiye araçları 7 0,1428
Özel amaçlı araçlar ve bunların üst ekipmanları (Kar kürüme araçları, karavan, vidanjör ve tamir araçları, vinçli taşıtlar, beton karıştırıcı ile mücehhez taşıtlar, yol ve çevre temizlemeye mahsus arabalar, tohum, gübre, zift, su ve benzerlerini saçan arabalar, atölye arabaları, radyoloji cihazları ile donatılmış arabalar ve bunların benzerleri) 7 0,1428
Çöp Temizleme araçları ve ekipmanları
Çöp temizleme araçları 5 0,2
Çöp temizleme araçları ekipmanları 3 0,3333
Bahçelerde, dış sahalarda veya çevre düzenlemesi gibi alanlarda atık maddeler, toprak veya malzeme vb. maddelerin taşınmasında kullanılan el arabaları, malzeme taşımada kullanılan ve tekerlekleri sağa sola dönebilen taşıma arabaları ve bunların benzerleri. 3 0,3333
Tarım
Sadece tarım ve bahçecilik işlerinde kullanılmak amacıyla edinilen yapılar 25 0,04
Sadece hayvancılık işlerinde kullanılmak amacıyla tesis edilen yapılar (Tavla, ahır, ağıl, kümes, padoks, manej v.b.) 20 0,05
Tarımda kullanılan hububat ambarları, depolama yerleri ve bunlara benzer yerler 10 0,1
Traktör, biçerdöver, tohum temizleme ve sınıflandırma makineleri ve bunlar gibi tarımda kullanılan makine, teçhizat ve tertibat 5 0,2
Traktör, biçerdöver, triyör (İki tekerlekli, arkasına pulluk ve benzeri ekipman takılan hareketli araç v.b.) gibi araçların yardımcı ekipmanları 5 0,2
Kırkım makinesi 5 0,2
Gaga kesme makinesi 5 0,2
Krema makinesi 5 0,2
Tavuk yolma makinesi 5 0,2
Budama makinesi 5 0,2
Motorlu el testeresi 5 0,2
Meyve tasnif makinesi 5 0,2
Buzağı emzirme makinesi 5 0,2
Meyve bahçelerinde oluşabilecek don riski zararlarının asgariye indirilmesi için kullanılan, plastik malzemeden mamul ve demir direkler üzerine kurulmuş, motor desteğiyle çalışan rüzgar pervaneleri 10 0,1
Mandıralar 7 0,1428
Sütlük ve damızlık sığırlar (Süt ineği, damızlık danalar vb. bu sınıfa dahildir.) 5 0,2
Atlar
Damızlık olarak kullanılmak üzere iktisap edilen atlar (4 yaşından büyük olanlar) 18 0,0555
Diğerleri (Aktife alındığı dönemde 2 yaşından büyük yarış atları vb.) 10 0,1
Sütlük koyun ve keçiler (Damızlık koç ve tekeler dahil) 5 0,2
Arılar 5 0,2
Yumurtalık tavuklar (Civciv ve besilik tavuklar hariç) 2 0,5
Kümes hayvanları üretme tesisleri ve binalar 10 0,1
Üretimde kullanılan iktisadi kıymetler (Teçhizat v.b.) 5 0,2
Deniz ve tatlı su balıkları 5 0,2
Diğer hayvanlar (Köpek, iş hayvanları v.b.) 5 0,2
Ekili ve dikili araziler, tesisler
Zeytinlikler 50 0,02
Dutluklar 40 0,025
Fındıklıklar 25 0,04
Süs ağaçları, güllükler 20 0,05
Bağlar 20 0,05
Narenciye ağaçları 25 0,04
Şeftali ağaçları 10 0,1
Kayısı, erik, badem ağaçları 25 0,04
Elma, armut, ayva, incir ağaçları 25 0,04
Vişne, kiraz ağaçları 20 0,05
Ceviz, kestane, antep fıstığı ağaçları 40 0,025
Sair meyveli ağaçlar 10 0,1
Seralar
Seralarda kullanılan makine ve aletler ve çimlendirme odası (Isıtıcılar, ilaçlama makineleri, tohum ekme makineleri ve bunların benzerleri) 5 0,2
Cam örtü malzemeli seralar 15 0,0666
Plastik örtü malzemeli seralar 3 0,3333
Çelik konstrüksiyon yapı malzemeli seralar 15 0,0666
Galvanizlenmiş yapı malzemeli seralar 20 0,05
Diğer yapı malzemeleri kullanılan seralar 10 0,1
Topraksız üretimde kullanılan sera plastiği 3 0,3333
Kaya yünü yatağı 2 0,5
Seralarda kullanılan iklimlendirme sistemleri (Kontrol cihazları, sensörler, ısıtma, havalandırma, gölgeleme, sisleme, nemlendirme, karbondioksit, enjeksiyon makineleri vb.) ve bitki sulama-gübreleme sistemleri (sulama pompaj ve gübre dozaj makinesi vb.) gibi teknolojik ekipmanlar 10 0,1
Tarımsal sulama tesisleri (Yağmurlama, damla sulama v.b.) 10 0,1
Kanal ve kanaletler 10 0,1
Derin kuyular 15 0,0666
Sağım tesis ve makineleri 5 0,2
Mahsul kurutma ve yem kırma tesis ve makineleri 5 0,2
Çırçırlama ve delintasyon tesisleri 5 0,2
Yoncalık tesisi 3 0,3333
Korunganlık tesisi 2 0,5
Suni çayır mera tesisi 3 0,3333
Çam fıstığı tesisi 50 0,02
Kavaklık tesisi 10 0,1
Madencilik: Metalik ve metalik olmayan minerallerin maden olarak çıkarılmasında, öğütülmesinde, kullanılmasında ve bu tip materyallerin diğer şekillerde özel olarak hazırlanmasında kullanılan iktisadi kıymetler 10 0,1
İzabe potaları 2 0,5
Madeni emniyet şapkaları (Baretler) 3 0,3333
Linyit ve maden ocaklarının yer altı imalatında kullanılan, ihraç havalandırma, su ihraç tesisleri ve elektrik nakliye, ocak emniyet ve tahlisiye teçhizatı, nakliye, kazı, delme, yükleme, yıkama ve zenginleştirme tesisatı ile ocak aydınlatmasında kullanılan iktisadi kıymetler ve malzemeler 10 0,1
Petrol ve gaz sanayi
Petrol ve Gaz Sondaj Faaliyetleri: Petrol ve gaz arama faaliyetlerinde ve petrol ve gaz hizmetlerinin verilmesinde kullanılan kimyasal işlemler, kuyuların kapatılması beton ile kaplanması, kuyu ve boru yataklarının delinmesi gibi işlemlerde kullanılan iktisadi kıymetler 6 0,1666
Pompaj çubuklarından emiciler 3 0,3333
Petrol ve Doğal Gaz Rezervlerinin Araştırılması ve Bunların Üretilmesi: Petrol ve doğal gaz rezervlerinin araştırılması ve bunların üretimi, petrol ve doğal gazın boru hatlarına toplanması ve benzer saklama faaliyetlerini de içeren kuyuların kazılması, petrol ve doğal gazın üretimi için üreticilerce kullanılan iktisadi kıymetler. 14 0,0714
Filtreler (Likit petrol gaz sanayiinde kullanılan) 2 0,5
Petrol Arıtımı: Damıtma, parçalara ayırma ve ham petrolün gaz ve diğer unsurlar için kataliz olarak ayrılmasında kullanılan iktisadi kıymetler 15 0,0666
Buhar kazanlarından acı su kullanılanlar 2 0,5
Petrol ve gaz ürünlerinin pazarlanması ve satılmasında kullanılan iktisadi kıymetler 9 0,1111
Sıvı gaz buharlaştırıcılar 9 0,1111
İnşaat İşleri: Kamu binaları, özel ticaret binaları, limanlar, işletme ve yönetim binaları, gayrimenkuller ve eklentileri, karayolları ve demir yollarının yapımında kullanılan iktisadi kıymetler (Aşağıdaki sınıflarda sayılanlar hariç) 6 0,1666
İnşaat kalıpları ve iskeleler
Ahşap inşaat kalıpları 5 0,2
Tünel kalıplar 15 0,0666
Yapı inşaatlarında kullanılan özel imal edilmiş hazır çelik iskeleler 20 0,05
Karo taşı, kilit taşı, bordör taşı, park mantarı, çit direği vb. ürünlerin imalatında kullanılan kalıplar 4 0,25
İş iskelesi ve iskele bağlantı elemanları (Sanayi borusundan imal edilmiş olanlar) 7 0,1428
Ağaç kalaslar 3 0,3333
Demir veya çelik inşaat kalıpları 7 0,1428
İnşaat demiri iskeleti üretiminde kullanılan çok amaçlı kazık demirleri işleme makinası 8 0,125
Kum, mıcır çakıl kırma ve eleme işinde kullanılan iktisadi kıymetler: Kum değirmeni, kum-çakıl kırma-eleme tesisi 15 0,0666
İnşaat işlerinde kullanılan iş makinesi ve benzeri araçlar (Boru döşeyici, ekskavatör ve lastik tekerlekli yükleyici gibi) 6 0,1666
Kazık çakma makinesi 8 0,125
Hububat ve Unlu Mamuller İmalatı: Un, tahıl ve diğer hububat ve unlu mamullerin üretiminde kullanılan iktisadi kıymetler 15 0,0666
Şeker ve Şeker Ürünleri İmalatı: Ham şeker, şurup, şekerkamışı ve şeker pancarından yapılan şekerin üretiminde kullanılan iktisadi kıymetler 15 0,0666
Bitkisel yağ ve bitkisel yağ ürünleri imalatında kullanılan iktisadi kıymetler 15 0,0666
Balık yağı, balık unu, yaş meyve, kuru meyve, sucuk pastırma, nebati yağ, süt ve süt mamulleri imalatında kullanılan iktisadi kıymetler ve özel araç gereçler * 8 0,125
Çay sanayiinde kullanılan iktisadi kıymetler ve özel araç gereçler * 15 0,0666
Alkollü ve alkolsüz içecekler ile bunlara benzer içecekler sanayiinde kullanılan iktisadi kıymetler ve özel araç gereçler * 15 0,0666
Meyve suyu konsantresi ve pulp üretiminde kullanılan iktisadi kıymetler (evarporatör, ultra filtre makinesi, püre işleme hattı, filtre tanbur ve pastarazatör vb.) 10 0,1
Diğer Gıda ve Benzeri Ürünlerin İmalatı: ( 11, 12,13,14,15,16) numaralı sınıflarda yer almayan yiyecek ve içeceklerin üretiminde kullanılan iktisadi kıymetler 12 0,0833
Bisküvi, çikolata ve şekerleme fabrikalarında kullanılan lehimli kaplar 3 0,3333
Rafine tuz imalatında kullanılan iktisadi kıymetler 8 0,125
Özel İşleme Araçları ile Üretilen Yiyecek ve İçeceklerin İmalatı: Geri dönüşümlü foluklar, paketli konteynerler gibi aletleri kontrole yarayan ve özel materyaller olarak ( 11, 12, 13,14,15,16,17) numaralı sınıflarda tanımlanan faaliyetlerde kullanılan sepet, kutu, araba, ızgara tepsileri, balık işleme tepsileri v.b. iktisadi kıymetler 4 0,25
Alkollü veya alkolsüz içeceklerin pazarlanması ve satılmasında kullanılan iktisadi kıymetler 5 0,2
Cam şişeler 3 0,3333
Demir ve çelikten imal fıçılar ve tüpler 8 0,125
Tütün ve Tütün Mamulleri İmalatı: Sigara, puro, enfiye, cigarillo, pipo tütünü v.b. tütün ve tütün mamulleri imalatında kullanılan iktisadi kıymetler 15 0,0666
Mensucat Ürünleri ve Benzeri Ürünlerin İmalatı
Örgü Ürünleri İmalatı: Örme, ağ dokuma, dantel ve benzerlerinin üretiminde kullanılan iktisadi kıymetler 8 0,125
Nakış makineleri 5 0,2
Pamuk İşleme: Pamuk işlemeye yarayan iktisadi kıymetler 10 0,1
Pamuk ve Yün İplik, Lif ve Dokuma Kumaş İmalatı: Eğrilmiş ipliğin hazırlanması, karıştırılması, bükülmesi, iplik ve liflerin sarılması, ipliğin çözülmesi ve çevrilmesi, esnek iplik ve lifle kaplı ürünler, şerit, bez, lastik doku, örgü dokumalar, ambalajlama için bükülmüş jüt, şilte, yastık, çarşaf, endüstriyel kuşaklar, fiberle kaplanmış fabrika atıklarının işlenmesi, yumaklar ve kumaş tiftiklerinin işlenmesinde kullanılan iktisadi kıymetler ve benzerleri 10 0,1
Halı İmalatı, Halı Boyama ve Bu Ürünlerin Tamamlanması ve Tekstil Ürünlerinin Paketlenmesi: Halı, kilim, paspas, çift yüzlü dokunmuş yün halı, saçak ve diğer saçaklı ürünlerin ve dokuma veya iplik halıların arka ve ön yüzlerinin birleştirilmesinde kullanılan iktisadi kıymetler ve elde dokuma halı ile fabrikasyon halıların örneklerinin hazırlanması veya çorap veya külotlu çorapların katlanması, dikilmesi ve yün olmayan ürünleri üretmek için fabrikasyon ürünlerin katlanması, kesilmesi, dikilmesi, buruşturulması, düzeltilmesi gibi elbiselerden daha çok katlanarak, şekil verilerek, kesilerek, dikilerek oluşturulan tekstil ürünlerinin paketlenmesi ve üretiminde kullanılan iktisadi kıymetler 8 0,125
Giysi ve Diğer Bitmiş Ürünlerin İmalatı: Giyim eşyası/kıyafet, diğer tekstil ürünleri, kürkler ve dokumaların kesilerek ve dikilerek imal edilmesi ve tekstil ürünlerinin üretiminde kullanılan iktisadi kıymetler ve tamamlayıcı malzemelerinin üretiminde kullanılan iktisadi kıymetler (Deri ve sentetik giysilerin imalatında kullanılan iktisadi kıymetler hariç) 8 0,125
Giysi ve diğer bitmiş ürünlerin imalatında kullanılan üç boyutlu vücut tarama ve ölçüm sistemleri 10 0,1
Deri ve Deri Ürünleri İmalatı: Ayakkabı, kemer, giysi ve bavul gibi nihai deri ürünlerinin imalatında, ham kürklerin işleme tabi tutulmasında, deri ve postların tabakalanmasında, işlenmesinde ve nihai işlemlere tabi tutulmasında kullanılan iktisadi kıymetler 8 0,125
Tekstil İpliği İmalatı: İpliği dökme yapmak veya ipliğin işlenmesinde ve bunlarla ilgili işlemlerde kullanılan iktisadi kıymetler (Bu tür imalatta kullanılan ana makineler şunlardır: Hatalı sarma, çizme, tartma, kumaş dolapları, yüksek hızlı burgu sargı makineleri ve benzeri makineler) 8 0,125
Yün Olmayan Dokumaların İmalatı: Keçe ürünleri, vatka, tabaka pamuk, tampon, üstüpü v.b. üretiminde kullanılan iktisadi kıymetler 10 0,1
Endüstriyel iplik ve kordbezi imalatında kullanılan iktisadi kıymetler 12 0,0833
Ham kumaş boyama işlemlerinde (Boya, apre, kasar, ram, sanfor, yıkama, şardoş, tıraş v.b.) kullanılan iktisadi kıymetler 8 0,125
Tekstil ürünlerinin test işlemlerinde kullanılan iktisadi kıymetler: Kesim presi makinesi, dikiş makinesi, overlok makinesi, çamaşır makinesi) 10 0,1
Dikiş makinesi (Terzilik, tekstil ürünleri tamiratı vb. işlerde kullanılanlar) 10 0,1
Tıbbi Malzeme, İlaç ve Diş Malzemesi İmalatı: Medikal ürünler, tıbbi ilaçlar ve dişle ilgili ilaç ve müstahzarların üretiminde kullanılan iktisadi kıymetler 8 0,125
Çift cidarlı buhar kazanları, komprime makineleri, doldurma makineleri, cihazları ve vasıtaları, tephir kazanları, merhem sıvağı hazırlama kapları, merhem karıştırma cihazı (Melanjör), merhem ezme makinesi (Melaksör), odistile ve obidistile cihazla
Paylaş :