Değişken Giderler

Gider Kavramı

Kazanç elde etmek için yapılan varlık tüketimine gider denir. Bir harcamanın gider sayılabilmesi için iki şart vardır; birincisi tüketilen varlığın işletme faaliyetlerini gerçekleştirmek [...]