Gider Kavramı

Gider Kavramı
4.4 (88.24%) 34 votes

Kazanç elde etmek için yapılan varlık tüketimine gider denir. Bir harcamanın gider sayılabilmesi için iki şart vardır; birincisi tüketilen varlığın işletme faaliyetlerini gerçekleştirmek amacıyla yapılmış olması, diğeri tüketilen varlığın belli bir dönem içinde tüketilmiş olması gerekliliğidir. Giderler belli kategorilere ayrılmaktadır. Bunlara göz atalım ;

Direkt Giderler

Bir mal veya hizmetin üretiminde maliyete doğrudan yüklenebilen, bunun için bir dağıtım anahtarının kullanılmasına gerek olmayan giderlere direkt (doğrudan) gider denir.

Endirekt Giderler

Bir mal veya hizmetin üretiminde maliyete doğrudan yüklenemeyen, bunun için bir dağıtım anahtarının kullanılmasına gerek olan giderlere endirekt (dolaylı) gider denir.

Sabit Giderler

Belli bir zaman dilimi içerisinde üretimin artmasından ya da azalmasından etkilenmeyip aynı kalan giderlere sabit gider denir.

Değişken Giderler

İşletmede yapılan üretimin artması ya da azalmasıyla farklılık gösteren giderlere değişken giderler denir.

Paylaş :