Giderlerin Sınıflandırılması

Giderlerin Sınıflandırılması
4.7 (94.67%) 15 votes

İşletmeler giderlerinin belli bir düzende ve kategorilerde takip edilmesini isterler. Bu isteğin sonucunda da giderlerin çeşitli yöntemlerle sınıflandırılmasına gidilmiştir. Bunlar belli başlıklarda toplanmıştır;

 • Giderlerin Çeşitlerine Göre Sınıflandırılması
 • Giderlerin İşletme Fonksiyonlarına Göre Sınıflandırılması
 • Giderlerin Ürünlere Yüklenmesine Göre Sınıflandırılması
 • Giderlerin Üretim (Etkinlik) Hacmi ile İlişkisine Göre Sınıflandırılması

Giderlerin Çeşitlerine Göre Sınıflandırılması

Bu gruptaki giderler ne için gerçekleşiyor ise o isimle sınıflandırılır. Temel sınıflandırma bu grupta yer alır. Çeşitlerine göre giderler;

 • İlk Madde ve Malzeme Giderleri
 • İşçi Ücret ve Giderleri
 • Memur Ücret ve Giderleri
 • Dışardan Sağlanan Fayda ve Hizmetler
 • Çeşitli Giderler
 • Vergi, Resim ve Harçlar
 • Amortismanlar ve Tükenme Payları
 • Finansman Giderleri

Giderlerin İşletme Fonksiyonlarına Göre Sınıflandırılması

Giderlerin işletme fonksiyonlarına göre sınıflandırılmasından kasıt gider hangi üretim aşaması için oluşuyor ise o aşamanın ismiyle anılmasıdır. İşletme fonksiyonlarına göre giderler;

 • Tedarik (Satın Alma) Giderleri
 • Üretim Giderleri
 • Araştırma-Geliştirme Giderleri
 • Pazarlama-Satış-Dağıtım Giderleri
 • Genel Yönetim Giderleri
 • Finansman Giderleri

Giderlerin Ürünlere Yüklenmesine Göre Sınıflandırılması

Bu gider sınıflandırılmasında mamule yüklenebilip yüklenememe durumu esas alınır. Yani gider mamule direkt yüklenebiliyor mu yüklenemiyor mu buna bakılarak bir sınıflandırma yapılır. Ürünlere yüklenmesine göre giderler;

 • Direkt Giderler
 • Endirekt Giderler

Giderlerin Üretim (Etkinlik) Hacmi ile İlişkisine Göre Sınıflandırılması

Üretim miktarına dayalı bir sınıflandırmayı esas alır. Yani işletmenin yaptığı üretimin miktarının artmasıyla birlikte giderler azalıyor mu artıyor mu buna bakılır. Üretim hacmi ile ilişkisine göre giderler;

 • Sabit Giderler
 • Değişken Giderler
 • Karma Giderler

Yukarıda giderlerin sınıflandırılması örnek olarak verilen giderlerden anlaşılabilir haldedir.

Paylaş :