Giderlerin Üretim (Etkinlik) Hacmi ile İlişkisine Göre Sınıflandırılması