ücret

Üretim Faktörleri

İşletmeler ürün elde edebilmek için bazı girdilere ihtiyaç duyarlar. Bunlar genel olarak Tabiat (Doğa), Emek (İşgücü), Sermaye ve Girişimci (Müteşebbis) dir. Tabiat (Doğa) [...]