Şahıs Şirketi Nasıl Kurulur?

Şahıs Şirketi Nasıl Kurulur?
5 (100%) 1 vote

Şahıs şirketi kurmak, ufak sermaye payı sahiplerinin seçimidir. Kurumsal çalışmalar ve geniş ortak projelerin dışındaki ufak çaplı işler şahıs şirketi kurularak sürdürülebilir. Gerçek kişi kuruluşu olarak bilinen bu firmaların nam ve ismiyle yürüttükleri tüm faaliyetler, kişinin sorumluluğu altındadır.

Şahıs Şirketi Kurmak Ne Kadar Sürer?
Şahıs şirketi kurulması genellikle 2 gün kadar sürerken, yapılacak işin niteliğine göre meslek odası zorunluluğu aranabilir.

Şahıs Şirketi Nasıl Kurulur?
Şahıs şirketi kurmak için öncelikle ilgili mercilerin talep ettiği evrakların hazırlanması gerekir. Şahıs şirketi kurulurken istenen evraklar; kira kontratı ve tapu fotokopisi, imza beyannamesi, kimlik fotokopisi, ikametgah ve mali müşavir vekaletidir. Eğer varsa araç alış senedi ve ruhsat belgeleri de talep edilir.

Şahıs Şirketi Kurmanın Ücreti Nedir?
Şahıs şirketi kuruluşunda; noterden imza beyannamesi almak için 60 TL, mali müşavir vekaleti 95 TL, İstanbul için mali müşavir kuruluş ücreti 250 TL, damga vergisi ortalama olarak 30 TL, yazar kaza ortalama 300 – 600 TL, meslek odasına kaydolmak 600 TL ve noter onayı 60 TL. Şahıs şirketleri her ay çalışmakta oldukları mali müşavirlere de değişik oranlarda ücretler ödedikleri için, ilgili işe göre bu ücret miktarı da saptanarak şahıs şirketi kurmanın ücreti hesaplanırken göz önünde bulundurulmalıdır.

Şahıs Şirketlerinin Güncel Maliyetleri Nelerdir?
Şahıs şirketi her ay KDV öder, çalışanların sigorta primlerini yatırır, BAĞ – KUR primi ödemekle yükümlüdür, aylık ya da üç aylık stopaj, geçici vergi (3 aydan aya), her yıl olmak koşuluyla yıllık gelir vergisi, yıllık yasal defter tasdik ödemesi, yıllık meslek odası üye aidatları ve aylık mali müşavir ödemeleri.

Şahıs Şirketlerinin Dikkat Etmesi Gereken Diğer Hususlar Nelerdir?
Şahıs şirketleri, perakende satış yapıyorsa vergi dairesine kayıtlı açılış tarihi itibariyle 15 gün dolmadan maliyeden yazar kasa izin yazısı ve yazar kasa levhası almalıdır. Şahıs firmaları, satışlarını fatura bastırarak belgelendirmekle yükümlüdür.

Paylaş :