Limited Şirket

Limited Şirket
Bu yazıyı oyla!

En az iki olmak kaydıyla birkaç gerçek veya tüzel kişinin bir araya gelerek bir ticari unvanla kurulan şirket türüdür. Ortakların sorumlulukları sermayeleri ile sınırlıdır. Bu şirket türünde ortak sayısı en az 2 olmak zorunda iken en çokta 50 ye kadar çıkabilir.

Paylaş :