Amortisman Hesaplama Yöntemleri

Amortisman Hesaplama Yöntemleri
4 (80%) 1 vote

Normal Amortisman Yöntemi

Normal amortisman yönteminde ayrılacak amortisman belirlenirken söz konusu duran varlığın maliyeti tahmini ekonomik ömre bölünür ve böylelikle amortisman tutarı ortaya çıkar.

Kıst Amortisman Yöntemi

Kıst amortisman yöntemi genellikle amortismana konu olan duran varlığın mali yılın arasında aktife alınması durumunda kullanılır. Hesaplama yapılırken duran varlığın işletmede kaldığı süre ile bir ay için değerlendirilen tutar çarpılır ve söz konusu duran varlık için amortisman bulunur.

Azalan Bakiyeler Yöntemi

Azalan bakiyeler yönteminde duran varlığın ekonomik ömründe başlarda yüksek sonlarda ise düşük amortisman hesaplama esasına dayanır.

Paylaş :