Amortisman

Amortisman
Bu yazıyı oyla!

İşletme bünyesinde bir yıldan daha uzun süre kullanılan, yıpranma, aşınma ve ya değerinin düşmesi söz konusu olan gayrimenkullerin ve gayrimenkul gibi değerlenen iktisadi kıymetlerin, demirbaşların değerleme esaslarına göre belirlenen değerlerinin kullanılabildikleri süredeki itfa paylarına ‘Amortisman’ denir.

İşletmeler varlıkları için amortisman ayırırlar. Bunu yaparken faklı yöntemler kullanılabilir. Şimdi bunlara göz atalım.

Paylaş :