Monografi Örnekleri ve Çözümleri

Monografi Örnekleri ve Çözümleri
4.7 (93.45%) 293 votes

*YİĞİT A.Ş. 01 Aralık 2013 günü aşağıdaki varlık ve borçlarla yeni bir işletme kuruyor.

KASA HS                               7.000               BANKA KREDİLERİ HS.                  2.500

VERİLEN ÇEKLER HS.         3.000               BANKA HS                                         4.000

ALINAN ÇEKLER HS            2.000             PERSONELDEN ALACAKLAR HS 2.000

ALACAK SENETLERİ HS.     2.500              SATICILAR HS                                  5.500

BORÇ SENETLERİ HS           3.800              ALICILAR HS                                    2.800

TAŞITLAR HS                        2.400

 

1) 01 Aralık 2013 tarihinde 2.400 TL + % 18 KDV hariç ticari mal, senet karşılığı alınmıştır.

2) 02 Aralık 2013 tarihinde 4.130 TL ’ye veresiye mal satılmıştır. ( KDV dâhil %18)

3) 03 Aralık 2013 tarihinde yazılı değeri 2.500 TL olan bir alacak senedi tahsil ediliyor.

4) 04 Aralık 2013 tarihinde, Aralık ayı işyeri kirası 2.000 TL ödeniyor.

5) 05 Aralık 2013 tarihinde 1.800 TL’lik borç senedi ödeniyor.

6) 06.12.2013 tarihinde 6.000 +%18 KDV’lik ticari mal satın alınmıştır. 3.000 TL’lik kısmı nakit ödenmiş, kalan kısmı için satıcıya borçlanılmıştır.

7) 07.12.2013 tarihinde 4.720 TL’lik mal %18 KDV dahil olarak mal satılmıştır. 2.000 TL si nakit tahsil edilmiş, kalan bedel daha sonra tahsil edilecektir.

8) 08.12.2013 tarihinde 300 TL kırtasiye gideri yapılmıştır.

9) 12.12.2013 tarihinde  % 18 KDV hariç 2.500 TL tutarında mal satılmış, karşılığında 12.12.2015 vadeli alacak senedi alınmıştır.

10) İşletme 15.12.2013 tarihinde AK  Anonim Şirketi’nin çıkardığı % 20’lik sermaye payı ve oy hakkını temsil eden 250.000 TL değerinde hisse senedini alıyor.

11) 17.12.2013 tarihinde demirbaşlar için 1.000 TL amortisman ayrılıyor.

12) 31.12.2013 tarihinde 191 indirilecek KDV toplamı 1.512 TL, 391 hesaplanan KDV toplamı 1.800 TL’dir.

 

İSTENENLER

a)YİĞİT A.Ş.’ninsermayesini bularak açılış bilançosunu düzenleyiniz. Açılış yevmiye kaydını da yapınız. ( 20 PUAN)

b)Gerekli yevmiye kayıtlarını yapınız ( 60 PUAN)

c) Büyük defterleri çiziniz.( 20 PUAN)

ÇÖZÜM

 

 

AKTİF YİĞİT A.Ş.nin 01.12.2013 TARİHLİ AÇILIŞ BİLANÇOSU PASİF
I. DÖNEN VARLIKLAR………………………17.300
Kasa…………………………………7.000Alınan Çek.………………………..…..….2.000Bankalar……………………………4.000

Verilen Çek ve Öd. Emir …….(3.000)

Alıcılar…………………………..……….….2.800

Alacak Senetleri……….………………..2.500

Personelden Alacaklar……….….…..2.000
II. DURAN VARLIKLAR……………………..2.400
Taşıtlar…………………………….2.400

III. KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR…….11.800
Banka Kredileri…………………….2.500Satıcılar……………………………..……..5.500Borç Senetleri……………….…..……..3.800

 

IV. UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR……——–
V. ÖZ KAYNAKLAR…………………………………….7.900
Sermaye………………………….7.900

AKTİF  TOPLAMI 19.700 PASİF TOPLAMI 19.700

 

 

 

 

A

………………………………01.12.2013…………………………. BORÇ ALACAK
100 KASA HESABI

101 ALINAN ÇEKLER HESABI

102 BANKA HESABI

120 ALINAN ÇEKLER HESABI

121 ALACAK SENETLERİ HESABI

135 PERSONELDEN ALACAKLAR HESABI

254 TAŞITLAR HESABI

103 VERİLEN ÇEKLER HESABI

300 BANKA KREDİLERİ HESABI

320 SATICILAR HESABI

321 BORÇ SENETLERİ HESABI

500 SERMAYE HESABI

………..Açılış Yevmiye Kaydı………..

7.000

2.000

4.000

2.800

2.500

2.000

2.400

 

 

 

 

 

 

3.000

2.500

5.500

3.800

7.900

 

 

 

1

………………………………01.12.2013………………………… BORÇ ALACAK
153 TİCARİ MALLAR HESABI

191 İNDİRİLECEK KDV HESABI

321 BORÇ SENETLERİ HESABI

…………….Senetli mal alınması…………………

2.400

432

 

 

2.832

 

 

2

………………………………02.12.2013………………………… BORÇ ALACAK
120 ALICILAR HESABI

600 YURT İÇİ SATIŞLAR HESABI

391 HESAPLANAN KDV HESABI

…………….Veresiye mal satışı…………………

4.130

 

 

3.500

630

 

 

 

 

 

3

………………………………03.12.2013………………………… BORÇ ALACAK
100 KASA HESABI

121 ALACAK SENETLERİ HESABI

…………….Alacak senedi tahsili………………..

2.500

 

 

2.500

 

 

4

………………………………04.12.2013………………………… BORÇ ALACAK
770 GENEL YÖNETİM GİDERİ HESABI

 

100 KASA HESABI

…………….İş yeri kirasının ödenmesi………………

2.000  

2.000

 

 

5

………………………………05.12.2013………………………… BORÇ ALACAK
321 BORÇ SENETLERİ HESABI

100 KASA HESABI

…………….Senetli mal alınması…………………

1.800

 

 

1.800

 

 

6

………………………………06.12.2013……………………….. BORÇ ALACAK
153 TİCARİ MALLAR HESABI

191 İNDİRİLECEK KDV HESABI

100 KASA HESABI

320 SATICILAR HESABI

…………….Mal alınması……………………….

6.000

1.080

 

 

3.000

4.080

 

 

7

………………………………07.12.2013……………………….. BORÇ ALACAK
100 KASA HESABI

120 ALICILAR HESABI

600 YURT İÇİ SATIŞLAR HESABI

391 HESAPLANAN KDV HESABI

…………….Mal satışı……………………….

2.000

2.720

 

 

4.000

720

 

 

8

………………………………08.12.2013……………………….. BORÇ ALACAK
770 GENEL YÖNETİM GİDERİ HESABI

 

100 KASA HESABI

…………….Kırtasiye Gideri Yapılması……………………….

300

 

 

300

 

 

9

………………………………12.12.2013……………………….. BORÇ ALACAK
221 ALACAK SNT

 

600 YURT İÇİ SAT.

391 HES. KDV

…………….Mal satışı……………………….

2.950

 

 

2.500

450

 

 

10

………………………………15.12.2013……………………….. BORÇ ALACAK
242 İŞTİRAKLER HS

 

100 KASA

…………….Hisse senedi alışı……………………….

250.000

 

 

250.000

 

 

11

………………………………17.12.2013……………………….. BORÇ ALACAK
770 GENEL YÖNETİM GİD.

 

257 BİRİKMİŞ AMOR.

…………….Amortisman ayrılması……………………….

1.000

 

 

1.000

 

 

12

………………………………31.12.2013……………………….. BORÇ ALACAK
391 HES KDV

 

360  ÖD VER FON

191 İND KDV

…………….KDV tahakkuku……………………….

1.800  

288

1.512

 

BORÇ 100 KASA HESABI ALACAK BORÇ 101 ALINAN ÇEKLER ALACAK
TOPLAM  TOPLAM TOPLAM  TOPLAM

 

BORÇ 102 BANKALAR HESABI ALACAK BORÇ 103 VER.ÇEK.HS. (-) ALACAK
A
TOPLAM  TOPLAM TOPLAM  TOPLAM

 

BORÇ 120 ALICILAR HESABI ALACAK BORÇ 121 ALACAK SENETLERİ ALACAK
TOPLAM  TOPLAM TOPLAM  TOPLAM

 

 

 

BORÇ 135 PERS.ALACAK. ALACAK BORÇ 254 TAŞITLAR HESABI ALACAK
TOPLAM  TOPLAM TOPLAM  TOPLAM

 

BORÇ 191 İNDİR.KDV HS. ALACAK BORÇ 391 HESAPLANAN KDV ALACAK
TOPLAM  TOPLAM TOPLAM TOPLAM

 

BORÇ 300 BANKA KRED. HS. ALACAK BORÇ 320 SATICILAR HS. ALACAK
TOPLAM  TOPLAM TOPLAM  TOPLAM

 

BORÇ 321 BORÇ SENET. HS. ALACAK BORÇ 500 SERMAYE HESABI ALACAK
TOPLAM  TOPLAM 6.632 TOPLAM  TOPLAM

 

 

BORÇ 153 TİCARİ MAL HS. ALACAK BORÇ 600 YURT İÇİ SATŞ.HS. ALACAK
TOPLAM  TOPLAM TOPLAM  TOPLAM

 

 

BORÇ  770 GENEL YÖNETM G. ALACAK BORÇ ALACAK
TOPLAM  TOPLAM

 

BORÇ ALACAK BORÇ ALACAK
TOPLAM  TOPLAM

 

BORÇ ALACAK BORÇ ALACAK
TOPLAM  TOPLAM

 

BORÇ ALACAK BORÇ ALACAK
TOPLAM  TOPLAM

 

 

 

Paylaş :