Anonim Şirket

Anonim Şirket
Bu yazıyı oyla!

Kelime anlamı olarak anonim zaten ortaklık anlamı taşır. Genel tanım olarak Anonim Şirket ise; gerçek veya tüzel kişilerce en az 5 kişinin bir araya gelerek kurduğu faaliyet alanı sözleşmeyle istendiği şekilde belirlenebilen şirket türüdür. Anonim şirketlerde sermaye en az 50.000 TL olmalıdır. Ortaklar şirkete karşı koymuş oldukları sermaye oranında sorumludurlar ve şirketin ortaklarından bağımsız tüzel bir kişiliği vardır. Kurumlar vergisine tabidirler.

Anonim şirketler kendi içlerinde de farklılıklar gösterir ve türlere ayrılır. Bunlar;

  • Aile Anonim Şirketleri
  • Halka Açık Anonim Şirketler
  • Holdingler

Anonim Şirketler ayrıca kuruluş şekilleriyle de birbirlerinden ayrılırlar. Kuruluş Şekillerine Göre Anonim Şirketler;

  • Ani kuruluş yöntemiyle kurulan anonim şirketler
  • Tedrici kuruluş yöntemiyle kurulan anonim şirketler
  • Tür değiştirme yoluyla kurulan anonim şirketler
  • Birleşme yoluyla kurulan anonim şirketler
Paylaş :