Komandit Şirket

Komandit Şirket
Bu yazıyı oyla!

Ticari amaçlar taşıyan bir işletmeyi işletmek amacıyla Türk Ticaret Kanunlarına göre kurulan şirketlerdir. Her komandit şirket bir ticaret unvanı taşımak zorundadır. Ortakları gerçek veya tüzel kişilerden oluşur ve sorumlulukları ortaklık türlerine göre değişir. İki tür ortak yapısı vardır. Bunlar;  Komandite Ortak ve Komanditer Ortak tır.

Komandit şirket kuruluşu gerçekleştirilirken ilk adım ana sözleşmenin hazırlanmasıdır. Daha sonra notere tasdik gerçekleştirilir, tescil işlemi yapılarak ilana çıkılır.

Paylaş :