Komandite Ortak

Komandit Şirket

Ticari amaçlar taşıyan bir işletmeyi işletmek amacıyla Türk Ticaret Kanunlarına göre kurulan şirketlerdir. Her komandit şirket bir ticaret unvanı taşımak zorundadır. Ortakları gerçek [...]