İhale Nedir?

ihale nedir
İhale Nedir?
4 (80%) 5 votes

İhale, İngilizce kökenli bir kelime olup (auction) “artış” anlamı taşımaktadır. Piyasa ekonomilerinde birtakım mal veya finansal değerlerin kurumlara ya da kişilere tahsis usullerinden biridir. Örneğin, ihaleye çıkacak malın belirlenmiş bir fiyatı yoksa ya da malın sahibi, piyasaya hakim değilse ihale yöntemi ile bu rekabet koşullarını yaratıp bu belirsizliği ortadan kaldırabilir.

İhale sistemlerine dair ilk sınıflandırma, William Vicrey tarafından 1961 tarihinde yapılmıştır. İhaleler farklı yöntemlerle gerçekleştirilebilir. En bilinir olanı, fiyatların çoktan aza doğru sıralandığı, “Dutch Auction” adını alan ihalelerdir. Bu tür ihalelerde katılımcıların teklif yaptığı fiyat üzerinden işlem yapılır. Fiyatların azdan çoğa doğru sıralandığı ihalelere ise “English Auction” adı verilmiştir. Bir diğer ihale yöntemi de “tek fiyat” türü ihaledir. Bu ihalede işlemlerin tamamı tek bir fiyat üzerinden yapılır, arz ve talebin eşitlendiği fiyat, tüm kazanan katılımcılara uygulanır.

Tüm ihale türlerinin kendi içinde birtakım avantaj ve dezavantajları vardır. Tüm değerlendirmeler günün piyasasına ve koşullarına göre değerlendirilmelidir. Çoklu fiyat türü ihalelerde yoğun bir rekabetten bahsedilebilirken, satıcı penceresinden daha az bir maliyet söz konusu olabilir. Tek fiyat türü ihalede ise, bilgi toplamının maliyeti düşük olabilir ve daha çok katılım sağlanabilir.

Paylaş :