Beyannameler

Beyannameler
Bu yazıyı oyla!

Hukuki varlıkların ilgili makamlara belgeler aracılığı ile iletilmesi beyannameler ile sağlanır. Bu belgeler işletmeler ile devlet arasındaki ilişkinin düzenli bir şekilde sürdürülmesine katkı sağlar. İşletmelerin bir çok faklı konu sebebiyle beyanname vermesi gerekir. Bunların neler olduğuna kısaca göz atalım;

  • Muhtasar Beyanname
  • KDV Beyannamesi
  • Geçici Vergi Beyannamesi
  • Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi
  • Özel Tüketim Vergisi Beyannamesi
  • Kurumlar Vergisi Beyannamesi
  • Hizmet Vergisi Beyannamesi
  • Kira Geliri Beyannamesi
Paylaş :