Hizmet Vergisi Beyannamesi

Beyannameler

Hukuki varlıkların ilgili makamlara belgeler aracılığı ile iletilmesi beyannameler ile sağlanır. Bu belgeler işletmeler ile devlet arasındaki ilişkinin düzenli bir şekilde sürdürülmesine katkı [...]