Tasdik Zamanları

Tasdik Zamanları
Bu yazıyı oyla!

Defterlerin tasdik zamanı VUK ve TTK ya göre farklılık gösterir. Şöyle ki TTK ya göre tasdik edilmesi gereken defterler kullanılmadan hemen önce bile tasdiklense yeterlidir yani bir zaman dilimi söz konusu değildir. Ancak VUK a göre bu böyle değildir ve daha net zaman dilimleri vardır. Bunlar;

  • Eskiden beri işine devam edenler; defteri kullanacakları yıldan önceki yılın son ayında,
  • Farklı hesap dönemi olup maliye bakanlığınca belirlenenler; defteri kullanacakları dönemden önce gelen son ayda,
  • Yeniden bir işi başlayanlar, sınıf değiştirenler ve yeni mükellefiyete girenler bunlara başlama tarihinden önce, vergi muafiyeti kalkanlar muafiyetin bitme tarihinden başlayarak on gün içinde,
  • Tasdike tabi defteri dolmuş olanlar, yıl içerisinde yeni defter kullanmak zorunda kalanlar bu defterleri kullanmaya başlamadan önce,
  • Aynı defterlerini ertesi yılda da kullanmak isteyenler ocak ayı içerisinde, hesap dönemi maliye bakanlığınca belirlenenler bu dönemin ilk ayında tasdik işlemlerini tamamlamak zorundadırlar.
Paylaş :