Müstahsil Makbuzu

Müstahsil Makbuzu
Bu yazıyı oyla!

Müstahsil makbuzu üreticiler tarafından kullanılan bir ticari belgedir. Defter tutan çiftçiler defter tutmayan çiftçilerden ürün satın aldığı zaman bu belgeyi düzenler. Gider pusulasında olduğu gibi 2 suret düzenlenir. Suret işletmede kalırken asıl satıcıya teslim edilir.

Paylaş :