Franchising

Franchising
Bu yazıyı oyla!

Bir ürünün ya da hizmetin işletme hakkını elinde bulunduran tarafın belli süreler içinde bu hakkını ikinci bir tarafla müşterek olarak sürdürmesi olarak tanımlanabilir. Daha kısa tanımlamak istersek piyasa da kendini ispatlamış tanınmış bir markanın isim hakkını başka bir işletmeye kiralamasıdır.

Paylaş :