Fatura

Fatura
Bu yazıyı oyla!

Satılan malın veya yapılan işin sonucunda alıcının ödemesi gereken tutarı göstermek için malı satan veya işi yapan kişi tarafından düzenlenip alıcıya verilen ticari bir belgedir.

Faturalar en az bir asıl bir örnek olarak düzenlenmek zorundadır. Mürekkepli kalem kullanılması zorunludur. İki çeşit fatura şekli vardır. Bunlar; Açık Fatura ve Kapalı Fatura dır.

Paylaş :