43 Diğer Borçlar

43 Diğer Borçlar
Bu yazıyı oyla!

İşletmelerin bir yıldan daha uzun süresi olan, ticari iş ve işlemleri dışında kalan borçlarının izlendiği hesap grubudur. Diğer Borçlar grubundaki hesaplarda bir artma söz konusu olduğu zaman bu hesabın alacak kısmına, azalma olduğu zaman ise borç kısmına yazılır. Bu grupta yer alan hesaplar şunlardan oluşur;

  • 431 Ortaklara Borçlar
  • 432 İştiraklere Borçlar
  • 433 Bağlı Ortaklıklara Borçlar
  • 436 Diğer Çeşitli Borçlar
  • 437 Diğer Borç Senetleri Reeskontu
  • 438 Kamuya Olan Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Borçlar
Paylaş :