33 Diğer Borçlar

33 Diğer Borçlar
5 (100%) 1 vote

İşletmelerin ticari iş ve işlemleri dışında kalan borçlarının izlendiği hesap grubudur. Diğer Borçlar grubundaki hesaplarda bir artma söz konusu olduğu zaman bu hesabın alacak kısmına, azalma olduğu zaman ise borç kısmına yazılır. Bu grupta yer alan hesaplar şunlardan oluşur;

  • 331 Ortaklara Borçlar
  • 332 İştiraklere Borçlar
  • 333 Bağlı Ortaklıklara Borçlar
  • 335 Personele Borçlar
  • 336 Diğer Çeşitli Borçlar
  • 337 Diğer Borç Senetleri Reeskontu
Paylaş :