335 Personele Borçlar

33 Diğer Borçlar

İşletmelerin ticari iş ve işlemleri dışında kalan borçlarının izlendiği hesap grubudur. Diğer Borçlar grubundaki hesaplarda bir artma söz konusu olduğu zaman bu hesabın [...]