337 Diğer Borç Senetleri Reeskontu

33 Diğer Borçlar

İşletmelerin ticari iş ve işlemleri dışında kalan borçlarının izlendiği hesap grubudur. Diğer Borçlar grubundaki hesaplarda bir artma söz konusu olduğu zaman bu hesabın [...]