26 Maddi Olmayan Duran Varlıklar

26 Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Bu yazıyı oyla!

İşletmeler bazen herhangi bir maddi ürün üretmeden, bunu satışını yapmaksızın da gelir elde edebilir. Örneğin isim hakkının sağladığı bir gelir kolu vardır veya tam tersi bu tarz sebeplerle oluşmuş giderler söz konusudur (Kiralanan işyerinin vitrininin yapılması gibi..). Bu tip gelirlerin izlendiği hesap grubu Maddi Olmayan Duran Varlıklardır. Maddi Olmayan Duran Varlıklar grubundaki hesaplarda bir artma söz konusu olduğu zaman bu hesabın borç kısmına, azalma olduğu zaman ise alacak kısmına yazılır. Bu grupta yer alan hesaplar şunlardan oluşur;

  • 260 Haklar
  • 261 Şerefiye
  • 262 Kuruluş ve Örgütlenme Gideri
  • 263 Araştırma ve Geliştirme Gideri
  • 264 Özel Maliyetler
  • 267 Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
  • 268 Birikmiş Amortismanlar
  • 269 Verilen Avanslar
Paylaş :