25 Maddi Duran Varlıklar

25 Maddi Duran Varlıklar
Bu yazıyı oyla!

İşletmelerin kendi işlerini yürütmek amacıyla aldıkları ve en az kullanım ömrü bir yılın üstünde olan varlıkların takip edildiği hesap grubudur. Maddi Duran Varlıklar grubundaki hesaplarda bir artma söz konusu olduğu zaman bu hesabın borç kısmına, azalma olduğu zaman ise alacak kısmına yazılır. Bu grupta yer alan hesaplar şunlardan oluşur;

  • 250 Arazi ve Arsalar
  • 251 Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri
  • 252 Binalar
  • 253 Tesis Makine ve Cihazlar
  • 254 Taşıtlar
  • 255 Demirbaşlar
  • 256 Diğer Maddi Duran Varlıklar
  • 257 Birikmiş Amortismanlar
  • 258 Yapılmakta Olan Yatırımlar
  • 259 Verilen Sipariş Avansları
Paylaş :