27 Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar

27 Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar
Bu yazıyı oyla!

Yer altı kaynaklarının kullanıma sunulması için yapılan ve belli süre sonunda biterek değersiz hale gelen giderlerin izlendiği gruptur(Petrol, Kömür rezervleri gibi..). Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar grubundaki hesaplarda bir artma söz konusu olduğu zaman bu hesabın borç kısmına, azalma olduğu zaman ise alacak kısmına yazılır. Bu grupta yer alan hesaplar şunlardan oluşur;

  • 271 Arama Giderleri
  • 272 Hazırlık ve Geliştirme Giderleri
  • 277 Diğer Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar
  • 278 Birikmiş Tükenme Payları
  • 279 Verilen Avanslar
Paylaş :