11 Menkul Kıymetler

11 Menkul Kıymetler
Bu yazıyı oyla!

Bu hesap grubunda işletmenin elinde bulundurduğu hisse senetleri, tahviller ve benzeri menkul kıymetler izlenir. Menkul Kıymetler grubundaki hesaplarda bir artma söz konusu olduğu zaman bu hesabın borç kısmına, azalma olduğu zaman ise alacak kısmına yazılır. Bu grupta yer alan hesaplar şunlardan oluşur;

  • 110 Hisse Senetleri
  • 111 Özel Kesim Tahvil Senet ve Bonolar
  • 112 Kamu Kesim Tahvil Senet ve Bonolar
  • 118 Diğer Menkul Kıymetler
  • 119 Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karşılığı
Paylaş :