111 Özel Kesim Tahvil Senet ve Bonolar

11 Menkul Kıymetler

Bu hesap grubunda işletmenin elinde bulundurduğu hisse senetleri, tahviller ve benzeri menkul kıymetler izlenir. Menkul Kıymetler grubundaki hesaplarda bir artma söz konusu olduğu [...]