110 Hisse Senetleri

11 Menkul Kıymetler

Bu hesap grubunda işletmenin elinde bulundurduğu hisse senetleri, tahviller ve benzeri menkul kıymetler izlenir. Menkul Kıymetler grubundaki hesaplarda bir artma söz konusu olduğu [...]