Ticaret Şirketleri

Ticaret Şirketleri
Bu yazıyı oyla!

Bu şirketlerin kuruluşunda Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre hareket edilir. Kendi içerisinde iki türü vardır. Bunlar; Şahıs Şirketleri ve Sermaye Şirketleridir.

Şahıs Şirketleri

Şirketler birçok yönleriyle birbirlerinden ayrılırlar. Bu ayrımların en başında kuruluş şekli ve ortakların durumu belirleyici olur. Şahıs şirketleri gelir vergisine tabidirler. Şahıs şirketleri tüzel kişilik taşırlar. Ortakların sorumlulukları sınırsızdır. Bu şirket türü de kendi içerisinde ikiye ayrılır;

  • Kolektif Şirket
  • Komandit Şirket

Sermaye Şirketleri

Şirketler birçok yönleriyle birbirlerinden ayrılırlar. Bu ayrımların en başında kuruluş şekli ve ortakların durumu belirleyici olur. Sermaye şirketleri tüzel kişiliğe sahip ve kurumlar vergisine tabidirler. Ayrıca ortakların sorumlulukları sermayeleri oranındadır. Sermaye şirketleri şunlardır;

  • Anonim Şirket
  • Limited Şirket
  • Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirket
Paylaş :