Adi Şirket

Adi Şirket
Bu yazıyı oyla!

İki veya daha fazla gerçek kişinin emek veya sermayelerini ortaya koyarak aynı amaç için sözleşmeyle bir araya gelmeleriyle kurulur. Bir tüzel kişiliği yoktur, şirket gelir vergisine tabidir ve Borçlar Kanunu hükümlerine dayanılarak iş ve işlemleri yürütülür. Kuruluş aşamasında tescil ve ilana tabi değildir. Ortaklar şirketle ilgili her şey için sınırsız sorumludurlar.

Paylaş :