Muhasebenin Tanımı

Muhasebenin Tanımı
Bu yazıyı oyla!

En basit ifadeyle muhasebe; işletmelerin mali nitelikteki işlemlerini temel fonksiyonlarıyla kaydeden, sınıflandıran, özetleyen, özetlediği bu bilgileri analiz ve yorum süzgecinden geçirerek ilgili kişilere bilgi veren bir bilim dalıdır.
Bu tanımı somutlaştırmak istersek şöyle bir örnek verebiliriz; küçük ölçekli bir market üzerinden gidelim. Markette belli bir zaman dilimi boyunca -bir aylık dönem- satış yapıldığında parasal değeri olduğu için bunlara mali işlem diyoruz , her satışı yaptıktan sonra bu mali işlemi market sahibi kendince bir deftere yazması kaydetme fonksiyonunu yerine getirir daha sonra bu kayıtlar bir muhasebeciye yönlendirilir ve bu bilgiler temel mali tablolara aktarılarak özetleme fonksiyonu gerçekleştirilir, muhasebeci özetlenen bu bilgilerin yani tabloların analizini yaparak kar mı yoksa zarar mı edildiğini ortaya koyması, vergi durumlarını tespit etmesi yorumlama sürecini oluşturur. Son olarakta bu edinilen bilgiler market sahibine ulaştırılarak ‘muhasebe’nin işlevi tamamlanmış olur.

Paylaş :