Gelir Vergisi

Gelir Vergisi
Bu yazıyı oyla!

İşletmelerin belirli bir dönem içerisinde elde ettikleri karlarının üzerinden belirli tarifeler ile hesaplanıp devlete ödedikleri vergilere gelir vergisi denir. Ülkemizde dolaylı vergiler ve dolaysız vergiler vardır. Gelir vergisi dolaysız bir vergidir. İşletmeler gelir vergilerini her yıl mart ayında gelir vergisi beyannamesi aracılığıyla vergi dairesine verirler ve öderler. Gelir vergisine tabi olan kazançlar ise şunlardır;

  • Ticari Kazançlar
  • Zirai Kazançlar
  • Ücretler
  • Serbest Meslek Kazançları
  • Gayrimenkul Sermaye İratları
  • Menkul Sermaye İratları
  • Diğer Kazanç ve İratlar

Ülkemizde yıllar bazında gelir vergisi oranları güncellenmektedir. 2016 Yılı Gelir Vergisi Oranları şu şekildedir;

Ücret gelirine uygulanacak gelir vergisi oranları

Gelir Dilimi Vergi Oranı
12.600 TL ye kadar %15
30.000 TL nin 12.600 TL si için 1.890 TL, fazlası %20
110.000 TL nin 30.000 TL si için 5.370 TL, fazlası %27
110.000 TL den fazlasının 110.000 TL si için 26.970 TL, fazlası %35

Ücret dışındaki gelirlere uygulanacak gelir vergisi oranları

Gelir Dilimi Vergi Oranı
12.600 TL ye kadar %15
30.000 TL nin 12.600 TL si için 1.890 TL, fazlası %20
69.000 TL nin 30.000 TL si için 5.370 TL, fazlası %27
69.000 TL den fazlasının 69.000 TL si için 15.900 TL, fazlası %35

Paylaş :