Gelir vergisine tabi olan kazançlar

Gelir Vergisi

İşletmelerin belirli bir dönem içerisinde elde ettikleri karlarının üzerinden belirli tarifeler ile hesaplanıp devlete ödedikleri vergilere gelir vergisi denir. Ülkemizde dolaylı vergiler ve [...]