Büyük Defter

Büyük Defter
Bu yazıyı oyla!

İşletmeler dönem içerisinde yaptıkları tüm işlemleri yevmiye defteri adı verdiğimiz defterlere tarih sırasına göre kaydederler. Ancak burada hesapların hepsi bir aradadır yani bir sınıflandırma yapılmamıştır. Hesaplarda görülen hareketlerin toplu olabilmesi için Büyük Defter ( Defter-i Kebir) adı verilen defterler açılır. Böylelikle muhasebenin kaydetme fonksiyonundan sonra sınıflandırma fonksiyonu da yerine getirilmiş olur.

Bir tanım yapmak gerekirse; yevmiye defterine kaydedilmiş olan işlemleri sistemli bir şekilde ilgili hesaplara dağıtan, bir araya getiren deftere Büyük Defter denir. Muhasebedeki temel tablolar hazırlanırken büyük defterler çok önemli bir rol oynar. Onlardan alınan bilgilerle temel mali tablolar düzenlenir. Bu yüzden büyük defterlerin doğruluğu ve eksiksiz olması çok büyük önem taşır.

Büyük defterlerin bazı unsurları taşıması gereklidir. Bir büyük defterde hesap ismi, yevmiye defteri tarihi-madde numarası, borçlu ve alacaklı tutarlar ve açıklama mutlaka bulunmalıdır.

Paylaş :