29 Diğer Duran Varlıklar

29 Diğer Duran Varlıklar
5 (100%) 1 vote

Duran varlıklardaki diğer tüm hesap grupları içinde yer almayan tüm hesaplar bu grupta yer alır. Diğer Duran Varlıklar grubundaki hesaplarda bir artma söz konusu olduğu zaman bu hesabın borç kısmına, azalma olduğu zaman ise alacak kısmına yazılır. Bu grupta yer alan hesaplar şunlardan oluşur;

  • 291 Gelecek Yıllarda İndirilecek KDV
  • 293 Gelecek Yıllar ihtiyacı Stoklar
  • 294 Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar
  • 295 Peşin Ödenen Vergi ve Fonlar
  • 297 Diğer Çeşitli Duran Varlıklar
  • 298 Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı
  • 299 Birikmiş Amortismanlar
Paylaş :