294 Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar