Toplam Üretim Giderlerinin Dağıtımı

Toplam Üretim Giderlerinin Dağıtımı
Bu yazıyı oyla!

İşletmeler maliyetlerini meydana getiren giderlerini gider yerleri üzerine dağıtırlar. Toplam üretim giderleri üç aşama halinde dağıtılır. Bunlar;

  • 1. Dağıtım
  • 2. Dağıtım
  • 3. Dağıtım

Toplam Üretim Giderlerinin 1. Dağıtımı

İşletmelerin belirli dönemler içerisinde gerçekleştirdikleri üretim giderleri gider yerlerine dağıtılır. İşletmeler hangi bölümde ne kadar gerçekleştiğini tespit ettiği giderleri direkt olarak o gider yerine yüklerler. Ancak endirekt giderler nerelerde gerçekleştiği bilinemediği için bir dağıtım anahtarı aracılığıyla dağıtılması gerekir.

Birinci dağıtımda toplam üretim giderleri gider yerlerine ve esas üretim gider yerlerine dağıtılır.

Toplam Üretim Giderlerinin 2. Dağıtımı

Toplam üretim giderlerinin ikinci dağıtımı yardımcı üretim ve hizmet yerlerinin toplam giderlerinin esas üretim gider yerlerine dağıtılmasıyla yapılır. Genel üretim giderlerinin 2. Dağıtımı yapılırken farklı farklı yöntemler kullanılır. Bunlar;

  • Kademeli gider dağıtım yöntemi
  • Matematiksel gider dağıtım yöntemi
  • Basit (doğrudan) dağıtım yöntemi

İkinci dağıtımda gider yerlerinin giderleri esas üretim gider yerlerine dağıtılır.

Toplam Üretim Giderlerinin 3. Dağıtımı

Toplam üretim giderlerinin 3. Dağıtımında tüm giderler mamullerin maliyetine yüklenir. Yani esas üretim gider yerlerindeki tüm giderler mamullerin birim maliyetine yüklenir.

Paylaş :