Stok Değerleme Yöntemleri

Stok Değerleme Yöntemleri
4 (80%) 1 vote

Dönem içerisinde işletmenin faaliyetleri için tüketilen, dönem sonunda kalan stokların ilk madde ve malzeme olarak değerleri belirlenirken farklı farklı yöntemler kullanılmaktadır. Bu yöntemler şunlardır;

  • Maliyet Değeriyle Değerleme Yöntemi
  • Net Gerçekleşebilir Değerle Değerleme Yöntemi
  • Standart Değerle Değerleme Yöntemi

Maliyet Değeriyle Değerleme Yöntemi

Bu yöntemde tüketilmiş olan ilk madde ve malzeme ile dönem sonunda kalan stoklar maliyet değerleriyle değerlenir. Bu maliyet değeri ise satın alınmış olunan stoğun alış bedelini ve işletmeye getirmeye çalışırken yapılan harcamaların toplamını kapsar.

Net Gerçekleşebilir Değerle Değerleme Yöntemi

Net gerçekleşebilir değer, işletmenin elinde bulunan stoğu satabilmek adına yaptığı tüm harcamaları piyasa değerinden çıkarmak suretiyle bulduğu değerdir. Bu yöntem daha çok kalan stokları bilançoda gösterebilmek için kullanılır.

Standart Değerle Değerleme Yöntemi

Bu yöntemde stok için önceden belirlenmiş bir maliyet vardır ve bununla değerlenir. Dönem sonunda belirlenmiş maliyetlerde gerçekleşen maliyetler karşılaştırılabilir.

Paylaş :