23 Diğer Alacaklar

23 Diğer Alacaklar
Bu yazıyı oyla!

İşletmelerin ticari faaliyetleri dışında kalan işlemleriyle elde edilen ve nakite dönüşme süresi bir yılın üstünde olan gelirlerin yer aldığı hesaptır. Diğer alacaklar grubundaki hesaplarda bir artma söz konusu olduğu zaman bu hesabın borç kısmına, azalma olduğu zaman ise alacak kısmına yazılır. Bu grupta yer alan hesaplar şunlardan oluşur;

  • 231 Ortaklardan Alacaklar
  • 232 İştiraklerden Alacaklar
  • 233 Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar
  • 235 Personelden Alacaklar
  • 236 Diğer Çeşitli Alacaklar
  • 237 Diğer Alacak Senetleri Reeskontu
  • 239 Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı
Paylaş :