Yönetim Giderleri

Dönem Maliyetleri

İşletmeler ürün üretirken bazı üretim maliyetlerine katlanırlar ve bunlar ürünlere yüklenirler. Bunlar dışında kalan maliyetler ise dönem maliyetleri adı altında gruplandırılırlar. Bunlar; Araştırma [...]