LİFO (Son Giren İlk Çıkar) Yöntemi

Stok Değerleme Yöntemleri

İşletmeler farklı zamanlarda hammadde alışı gerçekleştirirler ve bu hammaddelerin fiyatları farklı farklıdır. Bundan dolayı bu farklı hammaddeler birbirine karıştırılmaması için değişik değerleme yöntemleri [...]