Gerçek Maliyet Yöntemi

Stok Değerleme Yöntemleri

İşletmeler farklı zamanlarda hammadde alışı gerçekleştirirler ve bu hammaddelerin fiyatları farklı farklıdır. Bundan dolayı bu farklı hammaddeler birbirine karıştırılmaması için değişik değerleme yöntemleri [...]