407 Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler

40 Mali Borçlar

İşletmelerin bir yıldan daha uzun süreli olarak aldıkları kredilerin izlendiği hesap grubudur. Mali Borçlar grubundaki hesaplarda bir artma söz konusu olduğu zaman bu [...]