405 Çıkarılmış Tahviller

40 Mali Borçlar

İşletmelerin bir yıldan daha uzun süreli olarak aldıkları kredilerin izlendiği hesap grubudur. Mali Borçlar grubundaki hesaplarda bir artma söz konusu olduğu zaman bu [...]